21.1465.0100
Handschneidegeräte 230 V 330 W ISOBOY Styro-Cut

21.1465.0150
Schneiden ISOBOY

21.1465.0300
Schneiden ISOBOY 300 mm

21.1465.0320
Rohrschneiden ISOBOY

21.1465.0400
Elektrokasten-Schneider ISOBOY 32 001 77

21.1465.0500
Sackloch-Schneider ISOBOY 32 001 78

21.1465.0600
Profilschnitt-Adapter ISOBOY 32 001 79

21.1465.0700
Winkelschnitt-Adapter ISOBOY 32 001 80

21.1465.0800
Führungsschlitten ISOBOY 32 001 81

24.3837.0050
Glühdraht-Schneidegeräte 230 V ISOBOY GD 340

24.3837.0060
Rollkoffer ISOBOY 32 002 04 181x80x28 cm

24.3837.0100
Glühdraht-Schneidegeräte 230 V ISOBOY GDT 34, 30 000 80

24.3837.0110
Glühdraht-Schneidegeräte 230 V ISOBOY GDT 34, 30 001 05

24.3837.0120
Glühdraht-Schneidegeräte 230 V ISOBOY GDT 34, 30 000 70

24.3837.0130
Akku-Glühdraht-Schneidegeräte ISOBOY GDT 34, 30 001 30

24.3837.0140
Akku-Glühdraht-Schneidegeräte ISOBOY GDT 34, 30 001 31

24.3837.0150
Akku-Glühdraht-Schneidegeräte ISOBOY GDT 34, 30 001 32

24.3837.0160
Kunststoffkoffer ISOBOY 32 000 88 119x75x26 cm

24.3837.0170
Rollkoffer ISOBOY 32 002 00 139x65x21.8 cm

24.3837.0180
Schnellladegeräte ISOBOY 33 030 02

24.3837.0190
Wechsel-Akkupacks 18 V Li-Ion 6.0 Ah ISOBOY

24.3837.0195
Wechsel-Akkupacks 18 V Li-Ion 9.0 Ah ISOBOY

24.3837.0200
Ersatzdrähte ISOBOY 32 000 83 Ø 0.65 mm x 20 m

24.3837.0205
Ersatzdrähte ISOBOY 32 002 01 Ø 0.65 mm x 20 m

24.3837.0220
Teleskop-Abstützfüsse ISOBOY 113 cm

24.3837.0225
Abstützfüsse ISOBOY 124 cm

24.3837.0230
Gerüstklemmen ISOBOY 32 000 18

24.3837.1000
Mineralfaser-Schneidegeräte ISOBOY ME 300

24.3837.1500
Rollen- /Plattenständer ISOBOY RPS 500

24.3837.1510
Führungsschlitten ISOBOY 33 012 15

24.3837.1520
Führungsschlitten ISOBOY 33 012 38

24.3837.1540
Führungswagen ISOBOY 33 012 24

24.3837.1550
Führungswagen ISOBOY 33 012 36

24.3837.1560
Führungswagen ISOBOY 33 012 37