21.1465.0100
Handschneidegeräte 230 V 330 W ISOBOY Styro-Cut

21.1465.0110
Handschneidegeräte 230 V 330 W ISOBOY Styro-Cut XS

21.1465.0150
Schneiden ISOBOY

21.1465.0300
Schneiden ISOBOY 32 001 73, 300 mm

21.1465.0320
Rohrschneiden ISOBOY

21.1465.0400
Elektrokasten-Schneider ISOBOY 32 001 77

21.1465.0500
Sackloch-Schneider ISOBOY 32 001 78

21.1465.0600
Profilschnitt-Adapter ISOBOY 32 001 79

21.1465.0700
Winkelschnitt-Adapter ISOBOY 32 001 80

21.1465.0800
Führungsschlitten ISOBOY 32 001 81

24.3837.0026
Abstützfüsse ISOBOY 30 001 11

24.3837.0050
Glühdraht-Schneidegeräte 230 V ISOBOY GD 340, 30 001 07

24.3837.0060
Rollkoffer ISOBOY 32 002 04

24.3837.0065
Rollkoffer ISOBOY 32 002 06

24.3837.0070
Rollkoffer ISOBOY 32 002 03

24.3837.0100
Glühdraht-Schneidegeräte 230 V ISOBOY GDT 34, 30 000 80

24.3837.0110
Glühdraht-Schneidegeräte 230 V ISOBOY GDT 34, 30 001 05

24.3837.0120
Glühdraht-Schneidegeräte 230 V ISOBOY GDT 34, 30 000 70

24.3837.0130
Akku-Glühdraht-Schneidegeräte ISOBOY GDT 34, 30 001 30

24.3837.0140
Akku-Glühdraht-Schneidegeräte ISOBOY GDT 34, 30 001 31

24.3837.0150
Akku-Glühdraht-Schneidegeräte ISOBOY GDT 34, 30 001 32

24.3837.0160
Kunststoffkoffer ISOBOY 32 000 88

24.3837.0170
Rollkoffer ISOBOY 32 002 00

24.3837.0200
Ersatzdrähte ISOBOY 32 000 83 Ø 0.65 mm x 20 m

24.3837.0204
Ersatzdrähte ISOBOY 32 000 24 Ø 0.60 mm x 20 m

24.3837.0205
Ersatzdrähte ISOBOY 32 002 01 Ø 0.65 mm x 20 m

24.3837.0210
Ersatzdrähte ISOBOY 32 000 84 Ø 0.65 mm x 6 m

24.3837.0220
Teleskop-Abstützfüsse ISOBOY 33 008 48

24.3837.0221
Teleskop-Abstützfüsse ISOBOY 32 000 97

24.3837.0225
Abstützfüsse ISOBOY 32 002 02

24.3837.0230
Gerüstklemmen ISOBOY 32 000 18

24.3837.1010
Dämmstoff-Schneidegeräte ISOBOY ML 300, 30 002 00

24.3837.1020
Dämmstoff-Schneidegeräte ISOBOY ML 300, 30 002 11

24.3837.1030
Dämmstoff-Schneidegeräte ISOBOY MEL 300, 30 002 05

24.3837.1040
Dämmstoff-Schneidegeräte ISOBOY MEL 300, 30 002 12

24.3837.1050
Dämmstoff-Schneidegeräte ISOBOY MEL 300, 30 002 06

24.3837.1060
Dämmstoff-Schneidegeräte ISOBOY MEL 300, 30 002 13

24.3837.1070
Dämmstoff-Schneidegeräte ISOBOY MEL 300, 30 002 07

24.3837.1080
Dämmstoff-Schneidegeräte ISOBOY MEL 300, 30 002 14

24.3837.1500
Rollen- /Plattenständer ISOBOY RPS 500

24.3837.1505
Rollen- /Plattenständer ISOBOY RS

24.3837.1510
Führungsschlitten ISOBOY 33 012 15

24.3837.1515
Führungsschlitten ISOBOY 33 041 04

24.3837.1520
Führungsschlitten ISOBOY 33 012 38