23.5290.4960
Akku-Nagler 18 V Li-Ion 5.0 Ah HiKOKI NR1890DBCL

HIBSL36A18
Wechsel-Akkupacks 18/36 V Li-Ion 5.0/2.5 Ah HiKOKI BSL36A18

HIBSL36A18x2
Wechsel-Akkupacks 18/36 V Li-Ion 5.0/2.5 Ah HiKOKI BSL36A18x2

HIBSL36A18X2+UC18YSL3
Akku-Basissets 18/36 V Li-Ion 5.0/2.5 Ah HiKOKI BSL36A18X2+UC1

HIBSL36B18
Wechsel-Akkupacks 18/36 V Li-Ion 8.0/4.0 Ah HiKOKI BSL36B18

HIBSL36B18X2+UC18YSL3
Akku-Basissets 18/36 V Li-Ion 8.0/4.0 Ah HiKOKI BSL36B18X2+UC1

HIC3606DABASIC
Akku-Handkreissägen 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI C3606DA Basic HSC

HIC3610DRABASIC
Akku-Kapp- und Gehrungskreissägen 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI C3610DRA Basic

HICJ36DBBASIC
Akku-Stichsägen 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI CJ36DB Basic HSC II

HICR36DABASIC
Akku-Säbelsägen 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI CR36DA Basic

HICV18DBLBASIC
Akku-Multitool 18 V Li-Ion -- Ah HiKOKI CV18DBL Basic

HIDH36DMABASIC
Akku Bohr- und Meisselhämmer 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI DH36DMA Basic

HIDH36DPABASIC
Akku Bohr- und Meisselhämmer 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI DH36DPA Basic HSC

HIDS36DABASIC(HSCII)
Akku-Bohrschrauber 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI DS36DA Basic HSC II

HIDV36DABASIC(HSCII)
Akku-Schlagbohrschrauber 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI DV36DA Basic HSC II

HIG3613DABASIC(HSCIII)
Akku-Winkelschleifer 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI G3613DA Basic HSC

HIG3623DABASIC
Akku-Winkelschleifer 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI G3623DA Basic

HIKC18DG4L
Akku-Maschinen-Sets 18 V Li-Ion 5.0 Ah HiKOKI Combo-Kit

HINR1890DBCLBASIC
Akku-Nagler 18 V Li-Ion -- Ah HiKOKI NR1890DBCL Basic

HINR1890DBRL_HAFTE_BASIC
Akku-Nagler 18 V Li-Ion -- Ah HiKOKI NR1890DBRL HAFTE

HINR1890DBRLBASIC
Akku-Nagler 18 V Li-Ion -- Ah HiKOKI NR1890DBRL Basic

HIP18DSLBASIC
Akku-Hobel 18 V Li-Ion -- Ah HiKOKI P18DSL Basic HSC

HIUC18YSL3
Akku-Schnellladegeräte 14.4/18 V Li-Ion 14.4-18 V HiKOKI UC18YSL3

HIWH36DBBASIC(HSCII)
Akku-Schlagschrauber 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI WH36DB Basic HSC II

HIWR18DBDL2BASIC(HSCII)
Akku-Schlagschrauber 18 V Li-Ion -- Ah HiKOKI WR18DBDL2 Basic

HIWR36DABASIC(HSCIII)
Akku-Schlagschrauber 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI WR36DA Basic HSC

HIWR36DBBASIC
Akku-Schlagschrauber 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI WR36DB Basic HSC II